Suomen Urologiset Hoitajat - URHOT r.y. asetti syksyllä 2019 työryhmän laatimaan uroterapeutti-nimikkeelle auktorisointikriteerit ja toimintakäytänteet. Kesällä 2020 useat terveydenhuoltoalan järjestöt, yhdistykset ja urologian toimijat antoivat lausuntonsa auktorisointiluonnoksesta. Nimikkeen auktorisointiohjeissa on huomioitu eri asiantuntijoilta saatu palaute.  

 

Auktorisoinnin tarkoituksena on yhtenäisten kriteerien perusteella osoittaa uroterapeutin hallitsema virtsaelinten hoidon/terapian erityisosaaminen. Tällä pyritään edistämään uroterapeuttien ammattilista urakehitystä sekä tuomaan näkyvyyttä uroterapeuttien toimintaan. Auktorisointi on yksi tapa tuoda esiin hoitotyön/fysioterapian asiantuntijuus uroterapiatyössä ja lisätä tämän työn arvostusta. Auktorisoidun uroterapeutin erikoisosaaminen tulisi nähdä myös yhteiskunnan, organisaation, henkilöstön sekä asiakkaan/potilaan etuna. Saadakseen käyttää auktorisoitu uroterapeutti -nimikettä tulee uroterapeutin osoittaa osaamisensa URHOT ry:n hyväksymällä tavalla.  

 

Toimintaohjeet auktorisoitu uroterapeutti -nimikkeen käytön hakemiselle

 

Yleiset ohjeet

Hakija täyttää URHOT r.y:n verkkosivujen kautta digitaalisen hakemuksen (päivitetään tähän) Uroterapeutti nimekkeen käyttöoikeuden saamiseksi. Hakemuksen lopullisen arvioinnin ja osaamisen tarkastamisen hakemuksen ja sen liitteenä olevien lomakkeiden perusteella tekee auktorisointityöryhmä. URHOT r.y:n hallitus päättää auktorisointityöryhmän esitysten perusteella vuosittain auktorisoinnin saavat uroterapeutit. Auktorisointi on voimassa kerrallaan viisi vuotta. 

Auktorisoitu uroterapeutti -nimekkeen myöntäminen perustuu neljän osa-alueen arviointiin: ammatillinen tutkinto, täydennyskoulutus, työkokemus ja ammatillinen osaaminen. Taulukossa 1 kuvataan nimekkeen myöntämisen kriteerit sekä ammatillisen osaaminen -osa-alueen pisteytys.

 

Taulukko 1. Arvioitavat osa-alueet ja hyväksymiskriteerit

 

Arvioitava osa-alue

Hyväksymiskriteeri

Ammatillinen tutkinto

Terveysalan tutkinto, esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti

Täydennyskoulutus

Uroterapiaan tai virtsateiden kliiniseen hoitoon painottuva täydennyskoulutus, joka on laajuudeltaan vähintään 30 op tai 20 ov

Työkokemus

Vähintään kolme vuotta työkokemusta työtehtävistä, joissa tarvitaan säännöllisesti uroterapiaosaamista. Hakija käyttää vähintään 20 % työajastaan urologisten potilaiden hoito- tai terapiatyöhön.

Ammatillinen osaaminen

Kokonaispistemäärä vähintään 200 p. Pisteet muodostuvat alla olevista kohdista.

Näyttöön perustuva uroterapia

60% tentin kokonaispistemäärästä on 50 p

Uroterapiatyö

Jokaisesta alakohdasta (1. Potilaan oire- ja taustatietojen selvittäminen, 2. Potilasohjaus ja psykososiaalinen tuki, 3. Moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien kanssa) tulee saada pisteitä. Kolmen alakohdan kokonaispisteet ovat vähintään 50 p.

Kouluttaminen

Vähintään 50 p

Kehittämis- ja tutkimusosaaminen

Vähintään 50 p

 

Tarkemmat kuvaukset osa-alueista hakuohjeet löytyvät intranetin puolelta.

 

Auktorisointi työryhmän kokoonpano vuonna 2020−2021:

Eeva Harju, Urhot r.y pj., TtT, sh, Tampereen yliopisto, eeva.harju@tuni.fi, p.050-5386178

Tarja Korpela, lehtori, HtT, sh, LAB-ammattikorkeakoulu, tarja.korpela@lab.fi p. 044-708 0878

Kaisa Reunanen, Urhot r.y hallituksen jäsen, sh (AMK), tutkimushoitaja, TYKS, kaisa.reunanen@tyks.fi

Eeva-Maija Saaranto th, uroterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, eeva-maija.saaranto@neuroliitto.fi

Seija Salomaa, esh, uroterapeutti, TtM, kliinisen hoitotyön erityispätevyys (urologinen hoitotyö) asiantuntijasairaanhoitaja. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, hoitotarvikejakelu, seija.salomaa@phhyky.fi

Jaana Seppänen, sh, uroterapeutti, KYS, jaana.seppanen@kuh.fi

Pirkko Kinnunen, kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja YAMK, uroterapeutti, KSSHP, pirkko.kinnunen@ksshp.fi

Sinikka Lahtinen, sh, uroterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja, kliinisen hoitotyön erityispätevyys (lantionpohjaongelmien hoitotyö), lantiopohjaterapeutti, HUS-vatsakeskus, sinikka.lahtinen@hus.fi

Lasten ja nuorten uroterapiaan suuntautuneiden hakijoiden ja fysioterapeutti taustaisten hakijoiden hakemusten käsittelyyn työryhmä voi tarvittaessa pyytää erilliset kommentit näiden alojen asiantuntijoilta.