Uutis-Urho ilmestyy kolme kertaa vuodessa

Päätoimittaja: Heidi Aaltonen, (urhotpaatoimittaja@gmail.com)

Toimitussihteeri: Eija-Riitta Laitinen, (eija-riitta.laitinen@hus.fi)

Kirjoitusohjeet:

Teksti sisällöstä vastaa kirjoittaja itse, samoin tekstin oikeinkirjoituksesta ja merkistöstä. Toimitus voi tehdä artikkeleihin tekstin sujuvuuteen ja kieliasuun liittyviä pieniä muutoksia puuttumatta kuitenkaan artikkelin asian sisältöön. Käsin tehtyjä tavutuksia, sisennyksiä tai rivin vaihtoja kannattaa välttää, koska kirjoituksen lopullinen ulkoasu tehdään vasta lehden taittovaiheessa. Kirjoituksen ulkoasu kannattaa olla mahdollisimman yksinkertainen.

Teksti luettavuutta ja mielenkiintoa parantavat:

Kappalejako ja väliotsikot: Kappaleet erotetaan toisistaan välirivillä. Tekstissä voi myös käyttää korostusta, kuten kursiivia tai vahvennusta. Korostustenteho kuitenkin heikkenee, jos niitä käytetään liian runsaasti.

Valokuvat: Tekstin mukaan liitettävien valokuvien on hyvä olla mahdollisimman suuria ja korkealaatuisia. Jos kirjoitukseen liittyviä kuvia on useita, ne voi kaikki lähettää toimitukseen. Näistä valitaan taittovaiheessa käytettävät kuvat. Kuviin täytyy liittää myös kuvaajan nimi. Kuvattavilta täytyy pyytää lupa kuvien julkaisemiseen Uutis-Urho –lehdessä.

Kirjoitus- ja muu materiaali lähetetään sähköisesti lehden toimitukselle sähköpostiliitteenä. Tekstien tallennus on suositeltavaa Wordin tallennusmuodossa. PDF-tiedostoja ei tule käyttää. Kaikki lehteen tuleva materiaali lähetetään päätoimittajalle aineiston jättöpäivämäärään mennessä.

Kirjoittajan on liitettävä tekstin yhteyteen nimensä ja ne tiedot, jotka hän haluaa kirjoituksessaan käyttää.

 

Seuraavat lehdet:

1/2021 ilmestyy 14.4.2021, aineiston viim. 15.3.2021

2/2021 ilmestyy 15.9.2021, aineiston viim. 16.8.2021

3/2021 ilmestyy 29.12.2021, aineiston viim. 26.11.2021

 

Paino:

Riste Media/Juho Leppänen

p.040-1799308

juho.leppanen@riste.fi

ja

Riste Media/Timo Seppänen

p.040-5864340

timo.leppanen@riste.fi

 

Ilmoitusaineistot PDF-tiedostona sähköpostiosoitteella toimitukseen:
urhotpaatoimittaja@gmail.com

urhot