HALLITUS VUONNA 2019

Puheenjohtaja
Eeva Harju
Yliopisto-opettaja, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet, hoitotiede,
Tampereen yliopisto
p. 050-538618
eeva.harju@tuni.fi

Varapuheenjohtaja, koulutusvastaava
Mari Laitila
Sairaanhoitaja, Uroterapeutti
Peijaksen sairaala, urologian poliklinikka
kirurgian poliklinikka
040 5044073
mari.laitila@hus.fi

Sihteeri
Jaana Rothovius
Sairaanhoitaja, lähihoitaja
Tays, Urologian vuodeosasto                                p.03-31166305                urhotsihteeri@outlook.com                                    
jaana.rothovius@pshp.fi

Rahastonhoitaja
Katja Kiianlinna
Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja AMK
HYKS vatsakeskus, Meilahden sairaala  
Urologian poliklinikka           
09-47173821
040-4853471
katja.kiianlinna@hus.fi

Jäsenvastaava
Sari Lankinen
Sairaanhoitaja, Uroterapeutti
Tyks, Urologian poliklinikka
0400 984084
sari.lankinen@tyks.fi

Koulutusvastaava
Tuula Kivimaa                                        Sairaanhoitaja, tutkimushoitaja                   Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)              OYS, Tietopalvelut/urologian tutkimusyksikkö          p.050-4045750                                    tuula.kivimaa@ppshp.fi

Kansainvälinenyhteistyö                                   Merja Jutila
Sairaanhoitaja YAMK, potilasturvallisuuskoordinaattori
Vaasan keskussairaala, Leikkaus- ja anestesiaosasto & sairaanhoidonhallinto
050-3386799
merja.jutila@vshp.fi

Myyntivastaava
Eija-Riitta Laitinen                                 Sairaanhoitaja, uroterapeutti       Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon urologinen koulutus- ja kehittämishanke             HYKS vatsakeskus, Meilahden sairaala        urologian poliklinikka                                           p.040-6357878                                                      eija-riitta.laitinen@hus.fi               

Tiedottaja                                                             Kaisa Huhtala                                     
 Sairaanhoitaja AMK                                             Tyks, urologian poliklinikka                                        p. 02-3133647                                                            p. 044-3753240                                                  hanna-kaisa.huhtala@tyks.fi

  

 

Jäsenlehden päätoimittaja                                                                                                                                                                                                                                    Heidi Aaltonen
Sairaanhoitaja YMK, tiiminvetäjä
Tyks, Urologian poliklinikka         
02-3139456
heidi.aaltonen@tyks.fi