HALLITUS VUONNA 2021

Puheenjohtaja
Eeva Harju
Yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet, hoitotiede,
Tampereen yliopisto
p. 050 5386178
eeva.harju@tuni.fi
 

Varapuheenjohtaja
Sari Lankinen
Sairaanhoitaja, Uroterapeutti
Tyks, Urologian poliklinikka
p 0400 984084
sari.lankinen@tyks.fi

Sihteeri
Jaana Rothovius
Sairaanhoitaja AMK, lähihoitaja
Tays, Urologian vuodeosasto
p.03 31166305
urhotsihteeri@outlook.com
jaana.rothovius@pshp.fi
 

Rahastonhoitaja
Katja Kiianlinna
Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja AMK
HYKS vatsakeskus, Meilahden sairaala
Urologian poliklinikka
p. 09 47173821
p. 040 4853471
katja.kiianlinna@hus.fi
 

Jäsenvastaava
Sini Penttinen                             
Sairaanhoitaja, Uroterapeutti           040-7212905                                       0444403463               penttinensinielina@gmail.com

Koulutusvastaava
Henna Suominen
Sairaanhoitaja YAMK
Tays, Urologian poliklinikka
p.044 4728443
henna.suominen@pshp.fi
 

Kansainvälinenyhteistyö
Merja Jutila
Sairaanhoitaja YAMK, potilasturvallisuuskoordinaattori
Vaasan keskussairaala, Leikkaus- ja anestesiaosasto,                                       Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
p. 050 3386799
merja.jutila@vshp.fi

Myyntivastaava
Eija-Riitta Laitinen
Sairaanhoitaja, uroterapeutti
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
urologinen koulutus- ja kehittämishanke
HYKS vatsakeskus, Meilahden sairaala
urologian poliklinikka
p.040 6357878
eija-riitta.laitinen@hus.fi
 

Tiedottaja                                                   
Mira Inkinen                                  
Sairaanhoitaja AMK, uroterapeutti               
Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä     Kotiutusyksikkö                                             
044 729 7787                       mira.inkinen@phhyky.fi

Jäsenlehden päätoimittaja   
Heidi Aaltonen
Sairaanhoitaja YAMK, tiiminvetäjä
Tyks, Urologian poliklinikka
p. 02 3139456                urhotpaatoimittaja@gmail.com