Avannehoitaja koulutus alkaa Metropoliassa Helsingissä

Koulutus antaa valmiudet toimia Avanteenhoidon asiantuntijana. Ilmoittautuminen päättyy 23.4.2023 ja koulutuksen hinta on 2350€ (+alv24%)

Avannehoitajakoulutus noudattaa kansainvälisen avannehoitajayhdistyksen WCET:n koulutusohjelman sisältöä ja on saanut Suomen avannehoitajayhdistyksen hyväksynnän.

Kansainvälinen avannehoitaja yhdistys World Council of Enterostomal Therapists, WCET on myöntänyt Metropolian koulutukselle vuonna 2022 sertifikaatin Recognised education program (REP Stoma) certificate of recognition.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se kestää yhden lukuvuoden.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää

  • sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkintoa
  • koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina ja edellyttää tietoteknisiä perustaitoja
  • yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja sekä oppimisvalmiuksia
  • kiinnostusta ja halua oman ammattitaitonsa kehittämiseen
  • osallistumista lähipäiviin ( ei ole mahdollista suorittaa etänä)

Opintojen toteutus ja rakenne

Käytämme koulutuksessa laajasti erilaisia opetusmenetelmiä esim. flipped learning, käytännön läheinen työpajatyöskentely avannehoitajien kanssa, simulaatio, moodle-oppimisympäristö. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua ja opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Opintoihin kuulu kehittämistehtävä, joka suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Lisäksi opiskelijan tulee itsenäisesti hankkia viikon käytännönharjoittelu koulutuksen aikana ( joko avannehoitajan vastaanotolle tai vuodeosastolle jossa hoidetaan avannepotilaita).

Lähipäivät:

  • 11.5.2023
  • 12.5, 8-9.6, 31.8-1.9, 5-6.10.2023
  • 2.11 – 3.11.2023
  • 18-19.1. 2024
  • 15.3. 2024
Lue lisää