Materiaalit

Lähetä meille materiaalia tai kuvia, jotka haluat jakaa tiedoksi muille jäsenille osoitteella urhotsihteeri@outlook.com.

Opinnäytetyöt

TtT, sh Eeva Harju väitöskirja (2018)

Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän puolisoidensa terveyteen liittyvä elämänlaatu ja parisuhde.

TtM Seija Salomaan Pro-Gradu -tutkielma (2011)

Hoitokäytännöt ja sairaanhoitajan tieto ja taito kestokatetroinnissa erikoissairaanhoidossa

TtM Eeva Harjun Pro- Gradu- tutkielma (2009)

Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän läheistensä perheen terveys, toimivuus ja koettu tuki sairaalassa

Jäsenille

Jäsenkirjeet

Jäsenkirje sähköisessä muodossa lähetetään jäsenille rekisteriin ilmoitettuun sähköpostiin. Mikäli et saanut kirjettä, ilmoita meille sähköpostiosoitteesi jäsentietojen tarkistuslomakkeen kautta.

Hyödyllisiä linkkejä

Hoitosuositukset ja KÄYPÄ HOITO -suositukset