Uroterapeutin auktorisointi

Suomen Urologiset Hoitajat – URHOT r.y. asetti syksyllä 2019 työryhmän laatimaan uroterapeutti-nimikkeelle auktorisointikriteerit ja toimintakäytänteet. Kesällä 2020 useat terveydenhuoltoalan järjestöt, yhdistykset ja urologian toimijat antoivat lausuntonsa auktorisointiluonnoksesta. Nimikkeen auktorisointiohjeissa on huomioitu eri asiantuntijoilta saatu palaute.

Auktorisoinnin tarkoituksena on yhtenäisten kriteerien perusteella osoittaa uroterapeutin hallitsema virtsaelinten hoidon/terapian erityisosaaminen. Tällä pyritään edistämään uroterapeuttien ammatti-lista urakehitystä sekä tuomaan näkyvyyttä uroterapeuttien toimintaan. Auktorisointi on yksi tapa tuoda esiin hoitotyön/fysioterapian asiantuntijuus uroterapiatyössä ja lisätä tämän työn arvostusta. Auktorisoidun uroterapeutin erikoisosaaminen tulisi nähdä myös yhteiskunnan, organisaation, hen-kilöstön sekä asiakkaan/potilaan etuna. Saadakseen käyttää auktorisoitu uroterapeutti -nimikettä tulee uroterapeutin osoittaa osaamisensa URHOT ry:n hyväksymällä tavalla.

Lataa koko ohje tästä (pdf).