Nefrostomiakatetrin eri hoitokäytänteet, Mira Inkinen 5.5.23